Εγκύκλιος για τη συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ.πρωτ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178 – 29/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τίτλο: ” Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023.”