Εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε. για την καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 βάσει του Ν.4706/2020

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος Ε.2111-21/7/2020 της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136), σχετικά με την καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.”