Εγκύκλιος ΑΡ.:71 ,ΙΚΑ για την κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ και Ο.Ε.Ε

21/11/2012

Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.