Εγκύκλιος αρ 27 (Α32/1150) 20/03/2012 Ι.Κ.Α για κοινοποίηση νέου πίνακα εργασιών του Κ.Β.Α.Ε.

18/04/2012

Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Kανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων -Κ.Β.Α.Ε.