Εγκύκλιος αριθ. 41/ 19-06-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3907/11

01/07/2012

Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3907/11.