Εγκύκλιος ΑΑΔΕ, σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ αρ. E. 2060 – 12/08/2022 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την: “Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με την Υποβολή δήλωσης στοιχείων Ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του Νόμου 4916/2022 (Α΄65).”