Εγκύκλιος:Π1/2073/12-11-2012 Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση προμηθειών με χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο

19/11/2012

Υλοποίηση προμηθειών με χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο.