Μη κατηγοριοποιημένο

Εγκύκλιοι Υπουργείου Εσωτερικών

image_pdfimage_print
  1. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413 03/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
  2. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 07/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
  3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Α.Π.:75317  8/11/2020: “Μέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19”
  4. Εγκύκλιος 426 ΥΠ.ΕΣ. ΑΠ: 77233/ 13.11.2020: “Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας”
  5. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190 13/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “