Εγκαθιδρύεται το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας στο Δημόσιο, για τη χρονική περίοδο 2022–2025

Με Δελτίο Τύπου του στις 25/11/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, με Απόφασή που υπέγραψε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών εγκαθιδρύει το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), για την χρονική Περίοδο 2022 –2025.

Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας, συνέχεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και αποτελεί ένα εμβληματικό έργο 42 συνολικά δράσεων, που αποβλέπει στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Ορισμένες από τις εμβληματικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα δράσεων του Ε.Σ.Α., είναι η ενσωμάτωση των αλλαγών στον μηχανισμό παρακολούθησης της πειθαρχικής διαδικασίας στο Δημόσιο, η σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Μετακλητών υπαλλήλων καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού «Μητρώου Διαφάνειας», για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς Φορείς της πολιτείας (lobbying).

Παράλληλα, συνιστά τον οδικό χάρτη για τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των μηχανισμών διαφάνειας, ελέγχου, ακεραιότητας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Η βασική του στόχευση είναι:

  • Η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
  • Η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας
  • Η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Τέλος, σημειώνεται ότι το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.