‘Εγγραφο 6538 – 21/02/2012, υπουργείου εσωτερικών

 01/03/2012

Υποχρέωση υποβολής Οικονομικών Στοιχείων ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των Δήμων στην βάση δεδομένων “Oικονομικά στοιχεία δήμων” του ΥΠΕΣ για το 2011.