ΕΑΔΗΣΥ: Δυνατότητα χρήσης ENOTICES της ΕΕ για αποστολή προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων για συμβάσεις άνω των ορίων

Δημοσιεύθηκε, Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα την “ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ENOTICES ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-01-2024”. 

Σύμφωνα με την ως άνω Ανακοίνωση, η εφαρμογή eNotices, για την αποστολή των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων των αναθετουσών αρχών, θα κλείσει στις 31/01/ 2024.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Ανακοίνωση.