Είσοδος στα ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης εμβολίου κατά της COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 69109 – 17/09/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο:Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19.