Δωρεάν διάθεση τριών (3) αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) στο σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα από την Δευτέρα 7 Ιουνίου

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την δωρεάν διάθεσης τριών (3) αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) στο σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα από την Δευτέρα 7 Ιουνίου.