Ε.Σ.Κ.: Διόρθωση αποτελέσματος του ελέγχου προϋποθέσεων μετακίνησης

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ-Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος διόρθωσης αποτελέσματος του ελέγχου προϋποθέσεων μετακίνησης:

1.Θα αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στο grammateia@ypes.gov.gr και  hrm@ypes.gov.gr έγγραφο με ΘΕΜΑ «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ν. 4440/2016», υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών, με παράθεση αναλυτικών στοιχείων της αίτησης και ιδίως και τον κωδικό αυτής, καθώς και αιτιολογία για την αναγκαιότητα της διόρθωσης, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί νομίμως στη διόρθωση.

2. Το ως άνω έγγραφο θα αποστέλλεται υποχρεωτικά και σε όλους τους φορείς, στους οποίους είχε δηλώσει ενδιαφέρον για μετακίνηση ο υπάλληλος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών της Υπηρεσίας μας.