1

Δικαιούχοι άδειας για μονογονεϊκές οικογένειες

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 107342 – 14/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιπλέον άδεια του άρθρου 45 του ν. 4808/2021, των 6 ή 8 εργάσιμων ημερών που χορηγείται στους εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια Παιδιού.

Σχετική και η από 15/11/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.