Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων για την υποβολή παραίτησής τους

Δημοσιεύθηκε, τοΥπ’ Αριθμ. Πρωτ. 36771/28-04-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων έως και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με το παραπάνω Έγγραφο γνωστοποιείται πως:

  •  Η παραίτηση των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων από την υπηρεσία και από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος.
  • Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των φορέων, θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές για να δέχονται τις παραιτήσεις των ως άνω ενδιαφερόμενων μέχρι και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, ώρα 23:59, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι βουλευτές καταρτίζουν και υποβάλουν τους συνδυασμούς στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.