Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την εκ περιτροπής εργασία και την Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246 -29/4/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:”Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “.