Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/150/1412 – 26/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας”.