Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για θέματα προσωπικού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η υπ’αριθμ.πρωτ.23667-15/4/2020 Εγκύκλιος 69, με θέμα: “Απασχόληση Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την περίοδο του Πάσχα – Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”