Διευκρινίσεις ΥΠΕΣ για διατάξεις του Ν. 5027/2023 σε θέματα Κινητικότητας, αδειών, προσλήψεων, προσοντολογίου-Κλαδολογίου

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/20.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του Νόμου 5027/2023 και παρέχονται διευκρινίσεις για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, σε θέματα:

  1. Κινητικότητας,
  2. Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπαλλήλων
  3. Προσλήψεων προσωπικού
  4. Προσοντολογίου – κλαδολογίου