υπ’ Α.Π.: Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26465/1738 – 17/03/2022 Εγκύκλιος