Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων του Ν.4830/2021 για τα ζώα συντροφιάς

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 377/39343/15-06-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Διευκρινίσεις επί διοικητικών Θεμάτων σε εφαρμογή Διατάξεων του ν. 4830/2021 «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων Συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α’ 169)”.

Η Εγκύκλιος επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα αρμόδιων φορέων, σχετικά με:

  • το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα αυτού,
  • τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διαχείρισης,
  • την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης,
  • τα καταφύγια και
  • την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.