Υπ’ Άριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346 – 29/05/2008,