Διευκρινίσεις για τη “Ρύθμιση Οφειλών προς Δήμους”

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 47963/31-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την ” Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προςδήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και τουαυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023″.