Διευκρίνιση σχετικά με τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 67280 – 13/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Διευκρίνιση σχετικά με τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 έτους 2021”.