Διενέργεια Δημοτικών Εκλογών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 65437/03-08-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ”