Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. Δ1β/ ΓΠ οικ. 52849 – 27/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: “Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς”.