Διατροφή Παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ1β/ ΓΠ οικ. 46606/07-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα την “Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς”.

Στην ως άνω Εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μικρών παιδιών, την πρόληψη της παχυσαρκίας και των μη μεταδοτικών νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των παιδιών σε ασφαλή και θρεπτική τροφή.