Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με το Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3596/06.08.2021, η υπ’ Αριθμ. Α.1171 – 03/08/2021 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.