Διαδικτυακές Υπηρεσίες στο «ΟΣΥΕΔ- Ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων (Αυτοδιοικητικές Εκλογές)»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚΒ’ 5196/28-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 37012 ΕΞ 2023 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά την οποία προσφέρονται διαδικτυακές υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα  «ΟΣΥΕΔ- Ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων (Αυτοδιοικητικές Εκλογές)» του Υπουργείου Εσωτερικών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την ταυτοποίηση των επικεφαλής των συνδιασμό των υποψήφιων δημάρχων/ περιφερειαρχών για υποβολή υποψηφιοτήτων, των υπαλλήλων Πρωτοδικείου για έλεγχο και έγκριση υποψηφιοτήτων και των δήμων όπου εγγράφεται ο κάθε υποψήφιος με τα στοιχεία δημοτολογίου του Μητρώου Πολιτών για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.