Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3901 – 23/08/2021, η υπ’ Αριθμ. 87 – 10/08/2021 (Κανονιστική) Απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με τίτλο: “Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία”.