Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του Προστίμου για την παράβαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3235 – 23/06/2022, η υπ’ Αριθμ. 332 – 12/06/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών/Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Προστασίας του Πολίτη/Εσωτερικών/Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα τον: “Καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).”.