Διαδικασία συμπλήρωσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου – Έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 334 – 29/01/2021 η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 – 26/01/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: ” Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα.”