Διαδικασία και λοιπά ζητήματα για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2154-03/05/2022, η Απόφαση Α. 1054/2022 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας και των λοιπών ζητημάτων, για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».