Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3447 – 18/8/2020 η υπ’αρ.51938 – 18/8/2020 Απόφαση τροποποίησης της υπ’αρ.50175/7-8-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: “Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου”.