Διάκριση στο ανώτατο επίπεδο για τον Δήμο Σκιάθου και το project των ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & PlanBe στη Ν.Υόρκη

Η Ελλάδα παρουσίασε τη δεύτερη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγησή της (VNR) για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στις 12 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF 2022) του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη Σκιάθο, τον πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα ελληνικό Δήμο που εκπόνησε Εθελοντική Τοπική Αξιολόγηση (VLR) για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030, σε συνεργασία με την PlanBe, την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σελ. 23).

Το πρωτοποριακό project του Δήμου τυγχάνει της διεθνούς αναγνώρισης στο ανώτατο δυνατό επίπεδο (HLPF 2022), σε συνέχεια της βράβευσής του στα Best City Awards 2022 και των ειδικών αφιερωμάτων στον ελληνικό Τύπο.

Το δεύτερο VNR της Ελλάδας αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις στρατηγικές που σχετίζονται με τρεις διαδοχικές κρίσεις: τον απόηχο της δεκαετούς εθνικής ύφεσης, με τα επίμονα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που προκάλεσε, την επακόλουθη πανδημία COVID-19, η οποία άσκησε σημαντική πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας και την οικονομία, καθώς και τις επιπτώσεις του ξεσπάσματος ενός πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Μπορείτε να διαβάσετε το VNR 2022 εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το 1ο Ελληνικό VLR εδώ.