Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο «Πόθεν έσχες»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6666/27-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 50004 ΕΞ 2023/20-11-2023 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Π.Σ. «Πόθεν έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.