Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ”

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1687- 20/03/2023 η Υπ΄Αριθμ. 13388 ΕΞ 2023-15/03/2023 Απόφαση του υπουργού Επικρατείας, με την οποία παρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας μέσω ΚΕΠΑ, ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να δοθούν τα σχετικά στοιχεία στους κατάλληλους συνεργαζόμενους φορείς (e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ) για την έγκριση των παροχών και για να μπορούν οι χρήστες του e-ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων κοινότητας να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά.