Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας», σε Δήμους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2607 – 26/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 19306 ΕΞ 2022 – 19/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα: “Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”

Με την Απόφαση, διατίθεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων Χανίων, Κιλκίς, Παιονίας, Αμυνταίου, Σερρών, Αριστοτέλη, Κορδελιού Ευόσμου, Φυλής, Βύρωνα και Φούρνων.