Δημόσιες Οδικές Μεταφορές

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3080/09-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 146177/ 09-05-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την “Θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης από τους αναδόχους των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, για την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, και για την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερόμενου μεταφορικού έργου.”.

Με αφορμή την ανωτέρω Απόφαση επισημαίνεται πως:

Αρμόδιες τοπικές αρχές ορίζονται οι περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4974/ 29-09-22.

-Επιπροσθέτως, με βάση το άρθρο 31 παρ.1 ν.4974/22 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους, σύμφωνα με τον ν.4974/22, το υπεραστικό και αστικό συγκοινωνιακό έργο που παρέχεται, εξακολουθεί να εκτελείται από τους υφιστάμενους φορείς παροχής του συγκοινωνιακού έργου. Οι διαδικασίες ανάθεσης υλοποιούνται εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του ν.4974/22., 29-05-2022.