υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ. 5645 – 07/04/2022