Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή των αιτήσεων, έως τις 17 Απριλίου 2022

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ. 5645 – 07/04/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και τις 17 Απριλίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr”.