Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 167)  το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.”,  που ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 από τη Βουλή των Ελλήνων. Στο Νόμο ενσωματώθηκε εκτός των άλλων και τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με σημαντικές αλλαγές για τους Ο.Τ.Α. Σύντομα θα ακολουθήσει σχετικό άρθρο, με όλες τις αλλαγές αναλυτικά.