Ν.4795/2021: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για τον Εσωτερικό Έλεγχο και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 62 – 17/04/2021 ο Νόμος 4795/2021, με τίτλο: “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.