Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4829 – 2/11/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 – 2/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδελιας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντις και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”