Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος με διευκρινίσεις για οικονομικά θέματα που αφορούν τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 108 με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης” στις 16/10/2019. Αφορά τροποποιήσεις, αλλά και διευκρινίσεις αναφορικά με θέματα οικονομικής φύσης που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες.