Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.9872/20-06-2022 Εγκύκλιος