Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», Έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.9872/20-06-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2022”.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: “Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα,

α) ανά εποπτεύον Υπουργείο και

β) ανά ΟΤΑ, με προσδιορισμό της νομικής τους Μορφής,

όλοι οι Φορείς εποπτείας τους διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο Δημόσιο Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.”.