Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Ολοκλήρωση ενεργειών 2ου σταδίου έως 7/5/2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 778 /οικ.7331- 23/04/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών του 2ου σταδίου ορίζεται στις 7/5/2021.