Δελτίο τύπου του ΥΠ.ΕΣ. για το “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ” για έργα συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ σε 30 Δήμους της χώρας.

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και την υπογραφή αποφάσεων ένταξης σε έργα συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ για 30 Δήμους σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα:

13,3 εκατ. ευρώ διατίθενται για έργα Αθλητικών Εγκαταστάσεων
5 εκατ. ευρώ διατίθενται για έργα που σχετίζονται με την κατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων
315.000 ευρώ αφορούν στη χρηματοδότηση Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
31.500 ευρώ αφορούν σε έργα που σχετίζονται με Στέγαστρα Στάσεων
113.000 ευρώ αφορούν σε έργα που σχετίζονται με ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ